Một căn phòng cô đơn cùng ghế trống
Bao tháng năm qua chịu đựng đã nhiều
Những thứ quanh mình gợi lòng anh hiểu
Một thời dĩ vãng tất cả như nhau

Biết bao là kỷ niệm khi anh sống
Ngày đó xa rồi khi mình có nhau
Hằng bao kỷ niệm trong đời anh sống
Giấc mơ hồng em bỏ lại phía sau
Anh vẫn giữ mãi hoài trong tâm trí;

Có bao giờ em sẽ thành người khác
Không có ai chia sẻ hồn anh đâu
Và giờ đây cô đơn đầy thân xác
Khép mắt mình anh tìm mắt em sâu

Bao kỷ niệm những tháng ngày anh sống
Ngày đó xa rồi đôi lòng có nhau
Hằng bao kỷ niệm trong đời anh sống
Giấc mơ hồng em bỏ lại đằng sau
Anh vẫn giữ mãi hoài trong tâm trí