Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/08/2014 09:40 bởi Vanachi
Stuart Fitzrandolph Merrill (1863-1915) nhà một nhà thơ Mỹ nhưng viết tác phẩm chủ yếu bằng tiếng Pháp, sinh tại New York, mất tại Versailles, Pháp. Ông sống và học ở Pháp 19 năm từ khi 3 tuổi theo bố sang Paris làm ở cơ quan ngoại giao.