Sơn ca hót cạnh hoa ly
Dưới trăng vàng đượm đêm hè nhặt thưa
Hồn tôi, bạn hỡi ngày xưa
Hoa ly ước vọng đẹp tươi ngắt rồi
Hoa ly rỉ máu bàn tay
Ấy khi trăng mới lên trời nhẹ soi
Tình yêu sẽ đến sớm mai
Sáng mai chim hót chuông đời ngân vang
Đàn chim giữa ngã tư đàng

Thương thay! tuyết chợt ngập tràn thung đây.


Nguồn: Nhớ chuyện nay, NXB Hội nhà văn, 2013