Em nói rằng em thánh thần, trong sạch
Thì anh vẫn biết thế mà
Bởi vì lỗi lầm của em anh chẳng nhìn ra
Nhưng mà những kẻ khác
Nhìn thấy lỗi lầm của người bạn của anh.