Xưa có một anh chàng
Quả là rất khôn ngoan
Trong mọi thứ đồ uống
Chàng chọn đồ uống đắng
Trong mọi thứ đụng chạm
Chàng chỉ thích kim châm.
Cuối cùng, chàng thốt lên rằng
"Không có gì hết cả
Không cuộc đời
Không niềm vui
Không đau đớn
Chỉ có quan điểm
Quan điểm đáng rủa nguyền!"