Vô vàn con quỉ đỏ từ trái tim
Nhảy ra trang giấy
Những con quỉ bé tí xíu
Rằng ngòi bút có thể đè lên
Và có nhiều con tung tăng trong mực
Kỳ lạ vô cùng
Viết bằng thứ nước phân chuồng
Trút ra những cảm xúc của trái tim.