Truyền thống, các người chỉ dành cho trẻ sơ sinh
Là sữa lớn nhanh dành cho trẻ nhỏ
Chứ không phải đồ ăn dành cho những ông bố
Bởi vì -
Nhưng than ôi, tất cả chúng ta đều là trẻ nhỏ.