Tôi đã từng ở trong bóng tối
Tôi không nhìn ra từ ngữ của mình
Không ao ước của con tim.
Bỗng đột ngột bừng lên ánh sáng

"Hãy cho tôi về lại với bóng đêm"