Lòng nhân hậu chỉ là dối gian
Là đồ chơi của phụ nữ
Là niềm vui của một số đàn ông nào đó.
Nhưng khi có mặt sự công bằng
Thì xem kìa, những bức tường của ngôi đền
Có thể nhìn xuyên qua được
Ngươi chỉ là một hình thức của bóng mà thôi.