Chiếc bóng bí huyền cứ bám lấy tôi
Anh là ai?
Anh từ đâu đến?
Hãy nói giùm tôi điều này có đúng
Hay sự thật đắng cay tựa lửa nung
Hãy nói giùm!
Anh đừng sợ rằng tôi không dám
Tôi có thừa can đảm
Xin hãy nói giùm!