Một hôm có người đi đến
Nói rằng
"Hãy xếp cho tôi tất cả người trên mặt đất thành hàng"
Và ngay lập tức
Tiếng kêu la khủng khiếp vang lên
Người ta không muốn xếp thành hàng
Cả thế giới tranh chấp cãi cọ
Và cứ thế rất nhiều năm sau đó
Và máu đổ
Máu những ai không muốn đứng thành hàng
Và những ai muốn được đứng trong hàng.
Rốt cuộc, người này trước khi chết khóc than
Còn những người trong cuộc tranh giành đẫm máu
Nhưng điều chân lý giản đơn vẫn không hiểu thấu.