Tôi chết rồi mặc năm tháng trôi
Mặc mãi mãi tôi là tro bụi

Ngoài thảo nguyên có nàng đi đất
Tự hư không tôi sẽ đẩy mình lên
Thành bụi bám gót sen bỏng rát
Thành cúc vàng cà nhẹ bắp chân em...

Thân thể em trẻ trung nâu rám

Thân thể em trẻ trung nâu rám
Tốt lành như hạnh phúc trần gian
Sao than thở, sao cứ hoài than thở
Trái tim mình giữa nắng chang chang


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)