Chết sẽ đến, tránh sao ngày hẹn ấy
Dưới ảnh ta, hai ngày tháng sẽ ghi

Cái gạch nối hai ngày, tôi đã thấy
Gói cả một đời, chỉ ngắn một ly

Lễ tang tôi, bạn ơi, xin bảo:
Thói dài dòng, xưa lão chẳng ưa chi


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch), Tố Hữu, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)