Gió gào thét trong rừng
Trên mái nhà mưa gió
Đêm nay nghĩ đến em
Đến nơi xa em trọ

Dầu anh ở nơi nao
Dầu mưa gào gió thét
Không hạnh phúc nào hơn
Biết em trên trái đất


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)