Ai cũng ước có một tình yêu lớn,
Từng phút bên nhau đều khắc trong lòng,
Rồi bạn cưới với một người phụ nữ,
Một hai năm đã già úa tâm hồn.

Bạn hạnh phúc ấy là khi tìm thấy
Người bạn đời cùng nhau sống đến già,
Đầu bạc trắng, cuối đời, còn chung bước
Bạn yêu nàng như trai trẻ mới yêu!