Chúng ta sống có gì lâu lắm
Hãy yêu nhau, bằng hữu sưởi lòng nhau
Tim xin chớ bắt tim cóng lạnh
Có ít gì băng giá giữa đời đâu!

Vay thì trả, luôn luôn sòng phẳng
Lập dị ư? Đừng cố chấp gì ai!
Hãy rộng lượng, đừng nên nghiệt ngã
Trước tài năng và cả sự bất tài

Sẽ có ngày tất cả giống nhau thôi
Trên giường bệnh, tiếc nuối trời xanh thế!
Biết làm sao! Nào phải ai có lỗi
Khi nhân gian đều sống gửi, thác về?


Nguồn: Một góc thơ Nga, NXB Văn học, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)