Thiên nga, chim sống mãi và ngày đẹp hôm nay
Chúng ta cùng xé rách với một đập cánh cuồng say
Mặt hồ đông cứng này dưới giá băng ám ảnh
Sương giá trong veo không trốn chạy những đường bay!

Một con thiên nga nhớ lại chính nó ngày xưa
Đẹp tuyệt vời nhưng không hy vọng tự thoát ra
Để không được hát ca vùng quê nơi nó sống
Khi mùa đông khô cằn chấp chới nỗi ưu tư

Cả cái cổ của nó lay động giờ hấp hối bạc trắng
Bởi không gian dành cho chim chim lại chối từ
Nhưng không sự ghê sợ mặt băng nơi bộ lông kep chặt

Ma quái nơi này vẻ sáng trong của chim đem lại
Nó bất động theo giấc mơ khinh bạc lạnh lùng
Mà thiên nga khoác lên sự lưu đày vô ích


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)