Những con thuyền trên cát ngủ vùi
Chỉ còn những đôi mắt gỗ
Khát thèm nhìn biển khơi
Chỉ còn lặng lẽ nỗi buồn
Gặm nhấm vài thớ gỗ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)