Chưa có đánh giá nào
Nước: Thuỵ Điển
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lennart Sjögren (1 bài)
- Tomas Tranströmer (83 bài)
- Maria Wine (1 bài)
- Werner Aspenström (12 bài)
- Erik Lindegren (1 bài)
Tạo ngày 22/08/2015 10:39 bởi hongha83
Sonja Åkesson (1926-1977) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và nghệ sĩ thị giác người Thuỵ Điển. Bà sinh ở Gotland và mất ở Stockholm.