Vâng, cảm ơn

Bàn tay ấm
Tổ ấm
Áo ấm
Ủ những suy nghĩ lạnh lùng
Thân thể nồng ấm
Đè lên thân thể
Tâm hồn nồng ấm
Bao lấy tâm hồn
Cuộc đời ấm áp
Che lên cuộc sống lạnh lùng


Nguồn: Thơ Thuỵ Điển (Nhiều người dịch), NXB Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)