Trong rừng
Phiến đá phủ rêu

Cây dương xỉ đung đưa
Lá lào xào
Thân cây tùng lẹo xẹo hướng hồ xanh thẳm

Những cái ôm nhớ nhung thắt chặt
Cơ bắp nổi trong tĩnh mịch
tĩnh mịch khủng khiếp

Những bông hoa nhỏ xíu
Muốn vượt cành dạo chơi
Nhưng chỉ đứng một nơi
Lấp lánh
Sao chừng nhỏ quá thôi!

Trong rừng
Phiến đá phủ rêu

Nhát búa vang rền
Cỏ lạo xạo
Thông cao thẫm vút trời xanh thẳm

Những cái ôm nhớ nhung cuộn chặt
Cơ bắp nổi
lên thân thể
tâm hồn
ruột gan
nôi đung đưa
bình thản
bất yên
tĩnh mịch
Cái tĩnh mịch khủng khiếp

Trong rừng
Phiến đá phủ rêu


Nguồn: Thơ Thuỵ Điển (Nhiều người dịch), NXB Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)