Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyên Sa (62 bài)
- Phùng Quán (54 bài)
- Cung Trầm Tưởng (21 bài)
- Dương Tường (41 bài)
- Xuân Sách (163 bài)
Tạo ngày 22/01/2015 15:52 bởi tôn tiền tử
Song Hồ tên thật là Nguyễn Thanh Đàm, sinh ngày 8-8-1932. Ngoài bút hiệu Song Hồ ký dưới các bài thơ và tiểu luận văn học ông còn dùng bút hiệu Chính Sử dưới các bài bình luận thời sự. Bài thơ đầu tiên của ông là Thư gửi người em Hà Nội được sáng tác vào cuối năm 1949 trong thời gian ông tham gia kháng chiến chống Pháp tại núi rừng Bắc Việt. Năm 1952, Song Hồ trở về Hà Nội tiếp tục việc học và vừa sáng tác, vừa viết báo, cộng tác với các báo Tia sáng, Giang sơn (Hà Nội), Đời mới, Nguồn sống mới (Sài Gòn).

Năm 1954, đất nước bị chia đôi, ông di cư vào Nam. Đại tá Hồ Hán Sơn trong quân đội Cao Đài từ Tây Ninh về Sài Gòn đón ông, đưa đến gặp Trung tướng Nguyễn Thành Phương và Hộ pháp Phạm Công Tắc. Tại tổng hành dinh của quân đội Cao Đài ở Giang Tân, ông được…