Ánh trăng rơi lên cỏ
Nghe như đàn ghi-ta.
Một mình từ xóm nhỏ,
Saulina đi ra.

Như bông hoa mới nở,
Saulina xinh tươi.
Da nàng trắng hơn sữa,
Răng như ngọc khi cười.

Nàng đi ra chỗ hẹn,
Chờ người yêu bên sông.
Chờ mãi chàng không đến.
Hay chàng đã phụ lòng?


Gió hình như ngừng thổi,
Trăng cũng đang mờ dần.
chỉ một mình bóng tối
kiên nhẫn chờ dưới chân.

Suốt đêm ngồi đau khổ
Chờ chàng, Saulina
Nước mắt rơi lên cỏ
Nghe như đàn ghi-ta.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé