Trong làn khói cay xè lần chia tay đắng ngắt
Em tắt luôn lửa sai trái của anh.
Đã bao bận, ghen tuông hành em phát khóc.
Em từng bóp chết nó, không run tay
Trong làn khói cay xè lần chia xa đắng ngắt.

Và khói này bay lên quá nhiều lần,
Khiến lửa tình của em tắt liền trong khói ấy...