Tôi là đàn bà, có nghĩa là diễn viên.
Tôi mang trăm khuôn mặt và có nghìn vai diễn.
Tôi là đàn bà, có nghĩa là nữ hoàng.
Là người tình của mọi bậc vua chúa toàn trái đất.
Tôi là đàn bà, có nghĩa làm nô lệ là đương nhiên.
Thường bị xúc phạm nên nếm đủ mùi mặn chát.
Tôi là đàn bà, có nghĩa là sa mạc,
Nơi sẽ thiêu xác anh cháy ra tro tàn...
Tôi là đàn bà. Tôi mạnh mẽ là do bắt buộc.
Nhưng anh biết, thậm chí cuộc sống là cuộc đấu tranh.
Tôi là đàn bà, tôi yếu đuối đến đau lòng.
Tôi là đàn bà, có nghĩa là do số phận.
Tôi là đàn bà, đơn giản là rực cháy đam mê,
Số phận tôi là lao động và kiên tâm.
Tôi là đàn bà, là hạnh phúc vĩ đại.
Không được ai nâng niu và bị bỏ rơi.
Tôi là đàn bà, bị ruồng bỏ, thành người nguy hiểm.
Suốt đời, lửa nóng và băng giá chỉ có ở mỗi mình tôi.
Tôi là đàn bà, có nghĩa là người tuyệt vời,
Từ lúc trẻ thơ đến khi già đầu bạc.
Tôi là đàn bà và mọi con đường
Đều dẫn tới tôi, chứ không tới thành Rôm nào đó!
Tôi là đàn bà, được lựa chọn bởi Chúa Trời,
Mặc dù vì thế, Người lại trừng phạt tôi...