Sao không đau, dù anh đang cháy, anh yêu.
Sao anh phải bay cho người lạnh cóng?!
Em dệt lưới tình bằng sợi từ trái tim,
Mà sao anh không mắc lưới em, anh hỡi?