Nhẹ nhàng mở mắt ra
Trong lòng thấy sao mà ấm áp
Chuyện gì thế? Mà tôi không hiểu hết?
Tôi đã làm điều tốt cho kẻ thù.

Tôi đã cho gì? Đã thu được gì?
Đã làm việc thiện chống lại điều ác
Tôi không bị hoả thiêu nơi địa ngục
Giờ tôi và bản thân tôi thật hợp nhau.