Nghe được nói về mình
Những lời ngợi khen, ca tụng,
Tôi kiêu hãnh ôm hoa đi trên phố.
Phút giây sung sướng tôi tưởng dài vô cùng,
Hạnh phúc là vô tận, và cuộc sống càng đáng yêu.

Xe tang chở quan tài đang qua...
Thật tình cờ, mà tôi chứng kiến
Một đám tang buồn đang đi phía trước,
Tôi thấy rợn người, khi mới nhận ra,
Trên quan tài lại là loại hoa tôi đang mang.