Nếu niềm tin của em vào anh nhạt phai,
Em sẽ chứa trong lòng hận thù và tức tối,
Nếu bạn bè lại hoá người lạ xa,
Nếu em tin sự thật loài lang sói,
Em sẽ sống, miệng rủa nguyền mọi thứ thiêng liêng -
Anh chỉ thắng được em trong tình huống đó.