“Полюбила - не привязал”

Полюбила - не привязал
Сердце стыло -не приласкал.
Уходила - не удержал.
а забыла - не вспоминал.

быстрину судьбы не измерил.
и грядущей грозе не поверил.
Что ж зовешь - я прийти не могу.
Я давно на другом берегу.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Khi em yêu, anh lại không giữ lấy
Tim em nguội đi, anh chẳng vuốt ve
Khi em rời đi, anh không giữ lại
Có lúc em quên, anh chẳng nhớ gì…

Số phận thác ghềnh, làm sao đo được
Cũng chẳng tin giông tố sẽ tới nơi
Giờ anh có gọi, em cũng không thể đến
Em đã ở bên bờ khác lâu rồi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Khi em yêu, sao anh không trói chặt,
Tim em lạnh ngắt, chẳng thấy anh vuốt ve.
Em sắp bỏ đi, anh không hề níu lại.
Khi em quên hẳn, anh chẳng nhớ ra.

Anh không lường được cuộc đời là chớp mắt.
Anh không tin chắc sắp đến ngày bão giông.
Giờ anh gọi thì em không thể tới.
Em sang bờ khác đã từ lâu mất rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời