Bạn hãy làm điều tốt rồi thả xuống nước ngay,
Cứ làm đi, đừng nghĩ, cốt cầu may,
Người đời sẽ trả ơn bạn vì điều tốt
Mà bạn thả xuống nước, thế là xong...
Nước sông đem điều tốt ra biển lớn,
Để biển bồi bổ điều tốt thêm ngọt lành
Điều tốt hoà vào nước, biến thành hơi bay lên cao tít
Mang món quà hào phóng biếu trời xanh;
Để bầu trời ngập tràn bao điều tốt,
Điều tốt lành lại hoá thành hạt mưa,
Mưa rơi xuống ruộng đồng, thấm vào lòng người hết...
Bạn hãy làm điều tốt rồi thả xuống nước ngay.