Anh yêu ơi, không cần thề, vì đấy là mù quáng,
Ta đem tương lai đặt cược cho hôm nay.
Ta cứ tin vào phút giây này, thật sự ngày trọng đại.
Ta sẽ không bao giờ phải tìm kiếm, chờ đợi, nguyện cầu.

Ta vừa gần, lại vừa xa, như hai vì sao sáng.
Thì ta cứ yêu nhẹ nhàng, như chẳng hề yêu.
Vì đã có biết bao nhiêu xiềng xích! Thì cả em và anh,
ta đừng rước thêm cho mình xiềng xích mới.