1. Ngón tay gió khẽ đụng vào từng ngõ ngách trong ta
2. Trong bóng râm ta - nóng ran sự sống
3. Ai dạy mà mình biết đứng thẳng lưng
4. Cố thu mình lại, nhưng thu sao nổi những sự giống nhau
5. Mầm đất nhô tìm hơi ấm không gian
6. Hoà sắc xanh khôn tả - mắt nỡ nào quay đi
7. Nấp những bóng khổng lồ lớn nhanh hơn ở trận
8. Đám đông lặng thinh không ai khuấy động
9. Từ bóng đêm dày mầm sống nhen lên
10. Mỏ neo nào níu ta vào vùng nước ẩn?
11. Ở trong rừng hồn nhập vào thân xác
12. Muốn tan lẫn vào trời - màu sắc bỗng lung linh
13. Cứ mãi tìm chưa tỏ - gì ẩn ở trong màu
14. Trong mỗi cây riêng một đời trải nghiệm
15. Muốn chết đi được sau mỗi lần hôn
16. Nếu đất là nốt nhạc thì ở đâu tai nghe?
17. Bởi chưng chẳng có gương nên người nào cũng đẹp
18. Vì lẽ giản đơn- muốn vươn đến tận trời!
19. Muốn tốt đẹp hơn, nhưng khó thật
20. Yên ấm thật - chung sống trên một đất


dịch qua bản tiếng Nga
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)