Mi được điều động mi biết thế
Vì thế mà mi vui đùa thỏa thích

Dây căng
Dây chùng
Dây rối vào nhau

Dưới mấy ngón tay ta điều động
Truyền theo những sợi dây là
Đời mi

Mi được điều động mi biết thế
Bởi thế mà
Ban đêm mi ngủ say như chết


Nguồn: http://tienve.org/home/mu...rtwork&artworkId=2120
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)