Hy vọng đến chầm chậm
Như những đốm lửa thôi
Chẳng cần nói ra lời
Bạn cảm thấy là đủ
Như những làn gió hiu

Mõi tia đều quý cả
Lấp lánh như ngọc châu
Toả sáng rất gần bạn
Như những cánh bướm lượn
Nâng bạn lên thật cao

Đừng e sợ bạn ơi
Hãy mở rộng vòng tay
Ai cũng cần hy vọng
Hy vọng và san sẻ
Chắp cho ta đôi cánh
Hy vọng cùng ta bay.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)