Những thằng khố rách, nhìn mặt nhau thôi cũng vui sao
Đứng gọt dưa trước cửa hàng cắt tóc
Ngồi bên nhau say chén rượu gạo
Tất cả một lòng, những khuôn mặt bạn bè
Chuyện hạn hán Hồ Nam, chuyện làng xã nợ nần
Chân dậm theo tiếng ghita hàng thuốc
Sao cứ trào lên nỗi nhớ Seoul
Đứng vào đâu sân nào ý nhỉ
Hay dốc túi vào quán giải sầu
Tụ lại sân trường xé mực với Sôchu
Tự bao giờ ngày nắng hè cũng tắt
Tay xách dép, tay lủng lẳng cá khô
Tàn canh chếnh choáng, trên đường sáng trăng


Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)