Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2018 06:04, số lượt xem: 201

Tiếc thay một kiếp mỹ miều
Đem thân đổi lấy yêu chiều thoáng qua
Sầu thương vương lẫn câu ca
Lả lơi chén rượu ngân nga lời buồn,
Khuya về lạnh những hơi sương
Mơ thiêm thiếp giấc vô thường xa hoa,
Đường tình vẫn nẻo nguy nga
Ai buộc em với xót xa, mỹ miều!?

PL, 18.03.18