Yêu em nhiều, hiểu ít thôi,
Tình anh đủ lấp đầy mười chậu bông,
Mười lăm thùng, mười sáu lon,
Tách trà ba chiếc và còn bốn mâm.