Thằng bé bảo, đôi khi làm rơi muỗng.
Ông lão rằng, ông cũng thế đấy thôi.
Bé thều thào, con làm ướt quần rồi.
Ta cũng vậy, ông lão cười rung tóc.
Thằng bé nói, con cứ thường hay khóc.
Ông lão gật gù. Ta cũng vậy thôi.
Nhưng tệ nhất là, thằng bé nói rồi,
Mà người lớn dường như không chú ý.
Nó thấy ấm từ tay già nua ấy.
Ta hiểu con rồi, ông lão nói ra.