Một khi dùng ngôn ngữ loài hoa đó,
Tôi hiểu từng từ sâu bướm nói ra,
Tôi cười thầm chuyện con sáo ba hoa,
Và đã chia sẻ với ruồi câu chuyện ấy
trên chiếc giường mà tôi hay nằm đấy.
Tôi nghe các câu hỏi và trả lời
cho những con dế mèn đi rong chơi,
Hoà tiếng khóc của từng người hấp hối
tuyết trắng xoá rơi hoài trong đêm tối,
Khi tôi dùng ngôn ngữ của loài hoa…
Nó diễn ra không biết như thế nào?
Nó diễn ra như thế nào chẳng biết?