Ta tìm kiếm điều gì từ phụ nữ?
Ta đi tìm điều ước sự diệu kì!
Nhưng ngộ nhỡ điều thần kì không đến?
Đáng nhận sự diệu kì, lại nếm thứ kinh hoàng
Giờ là lúc kinh hoàng đang phô diễn.
Trái tim ta nín lặng, biết mình sai.
Và hứng thú về nhà ngày một ít.
Mới hôm nào, trời cao vút, sáng trong.
Trời! lúc ấy, trong lòng bao tin tưởng
Nhưng chỉ vừa mới chớm chia tay,
Mọi điều đã ngược quay như ngày trước.
Hãy thứ tha cho vị khách sống nhờ
Vì tình yêu sao mà nghe lạ lẫm.
Thôi bỏ qua, câu chuyện cấm nói rồi.
Mà tựu chung, vấn đề không nằm ở chỗ
Rồi có người tới đó đòi trả lời.
Và căn hộ vắng hơi người, lạnh giá.
Không, tôi không gục ngã được rồi
Tiện lời chúc em ấm êm, hạnh phúc,
Vì những đợi chờ em đã tặng tôi,
Bao tâm trạng ngóng trông điều kì diệu.