Điều Thiện sống nhiều trăm năm trên mặt đất.
Nó giống như hạt giống gieo vào mùa,
Ađam rút từ sườn mình ra một giẻ,
Chúa biến sườn thành cô gái Êva,
Rồi qua hết trăm ngàn năm nữa,
Thế giới này thay đổi cảnh quan,
Nàng Êva nay làm gì đền đáp?
Nàng đi tìm Ađam khác để theo!