Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
2 bài thơ
Tạo ngày 06/08/2018 23:07 bởi Vanachi
Sergey Grigorievich Ostrovoy (Сергей Григорьевич Островой) sinh ngày 24-8-1911 tại Nôvôxibirxk, mất ngày 3-12-2005. Năm 1931, ông chuyển về Mátxcova. Từ năm 1934, ông bắt đầu đăng bài trên báo Sự thật Komxomon, Sao đỏ.

Tác phẩm:
- Tập thơ - bài hát (1935)
- Thơ (1937)
- Ông còn là tác giả viết lời nhiều bài hát: Lên đường xa, Có thành phố trên sông Vonga, Hãy chờ người lính, Mùa đông...