Ở nơi ấy, trên những vồng cải bắp
Ánh bình minh rót lên giọt nước hồng
Cây phong nhỏ ghé mái đầu lên ngực
Của mẹ mình và uống một màu xanh.