Thùng gỗ đựng hắc ín để trên thềm
Ri rỉ chảy từng dòng đen như rắn.
Gà mái đi những rắn đen đụng phải
Chùi mỏ mình cứ quẹt mãi vào phân.
Trên xe ngựa rác rưởi xả lung tung
Những cột trụ trông như chân không bánh.
Chốt vào trục ông già làm rất gọn
Giống như mùa cắt cỏ phạt lưỡi liềm.
Nơi nhà kho xanh rau húng, lợn con
Đống tạp nham cạnh thiu chua máng gỗ
Dưới mái nhà khoảng không tồi tàn đó
Đàn gà tây bắt rận cánh lù xù.
Khe nước uống bầy gia súc chen nhau
Lũ cừu khóc và vừa nhai cọng lúa.
Người chăn hét rất to trên bờ giậu
Vô- vô- vô,vung vẫy đoạn dây thừng.


Người dịch đặt tiêu đề bài thơ là Nhà quê.

Nguồn: Tuyển tập thơ và trường ca nhỏ, Xécgây Êxênhin, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)