Trong mắt nàng có bờ cát xanh cây
Và những đám mây.

Theo tấm khăn ren chấm hoa hờ hững
Nhẹ lướt bàn tay.

Lúc gần gũi khi muôn trùng xa cách
Suốt những tháng ngày.

Tai hoạ của tôi – số nàng trời định
Sống đời đắng cay.