Esenin chưa bao giờ đến Ba Tư nhưng sự làm quen với tác phẩm của các nhà thơ cổ điển Ba Tư đã để lại cho nhà thơ một ấn tượng sâu sắc. Thơ của Firdawsi, Sadi, Hafiz... mà đặc biệt là thơ rubaiyat của Omar Khayyam đã gợi cảm hứng cho Esenin viết tập thơ "Những mô-típ Ba Tư" - đỉnh cao trong sáng tạo của Esenin và là một tập thơ hay trong kho tàng thi ca nhân loại.