Người hát rong đã dạo khắp vùng quê
Dưới của sổ uống say mê cờ-vát
Đứng trước cửa nhà thờ xưa khoá chặt
Cúi mình cầu Đấng Cứu Thế bề trên.

Khách lãng du qua đồng bãi bình yên,
Đọc thơ ca về Giê-su dịu ngọt.
Ngựa gõ móng thồ hàng cao chất ngất
Ngỗng cổ dài cất giọng hát khàn khàn.

Những người nghèo đi cà nhắc một đoàn,
Nói thành tiếng những lời than đau khổ:
“Lũ chúng tôi vì duy nhất ông chủ
Xích sắt này khoác lên cổ lên vai”.

Đoàn lang thang lôi vội lũ trẻ còi
Được ấp ủ, ra coi đàn bò cái.
Những người chăn vừa cười vừa kêu gọi:
“Kìa các cô, vào nhảy. Gánh hề đi”.


Nguồn: Tuyển tập thơ và trường ca nhỏ, Xécgây Êxênhin, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)