Думы

Думы печальные, думы глубокие,
Горькие думы, думы тяжелые,
Думы от счастия вечно далекие,
Спутники жизни моей невеселые!

Думы - родители звуков мучения,
Думы несчастные, думы холодные,
Думы - источники слез огорчения,
Вольные думы, думы свободные!

Что вы терзаете грудь истомленную,
Что заграждаете путь вы мне мой?
Что возбуждаете силу сломленную
Вновь на борьбу с непроглядною тьмой?

Не поддержать вам костра догоревшего,
Искры потухшие... Поздно, бесплодные.
Не исцелить сердца вам наболевшего,
Думы больные, без жизни, холодные!

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Những ý nghĩ buồn thương, sâu lắng
Những ý nghĩ nặng nề, cay đắng tuôn ra
Những ý nghĩ hạnh phúc muôn đời ở rất xa
Những bạn đường của cuộc đời ta buồn chán!

Những ý nghĩ sinh ra tiếng kêu đau đớn
Những ý nghĩ lạnh lùng, những ý nghĩ không vui
Những ý nghĩ – nguồn gốc của nước mắt ngậm ngùi
Những ý nghĩ tự do và phóng khoáng!

Phải các người hành hạ ta khổ ải
Phải các người ngăn cản con đường ta?
Rằng khơi lên sức mạnh nào phá hoại
Lại đấu tranh với bóng tối mịt mù?

Không giữ nổi đống lửa tàn lụi hẳn
Tia lửa tắt... không kết qủa, muộn màng
Con tim đau đã không chữa được lành
Những ý nghĩ đau, không cuộc đời, lạnh cóng!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Huy Bằng

NHỮNG SUY TƯ
Êxênhin Xergây Alêkxanđrôvitr (*)
(Trong tuyển tập "Những suy tư u hoài")

Những suy tư sầu đau, những suy tư sâu thẳm,
Những suy tư cay đắng, những suy tư  trĩu nặng,
Những suy tư hạnh phúc cứ  mãi mãi xa vời,
Những suy tư của đời tôi đâu được thảnh thơi !

Những suy tư – sinh thành các âm thanh đầy đoạ,
Những suy tư bất hạnh, những suy tư lạnh giá,
Những suy tư – nguồn cội những giọt lệ nhạt nhoà,
Những suy tư sóng gió, những suy tư tự do!

Sao bay xé nát lồng ngực ta đã đuối sức,
Sao bay ngáng trở con đường mà ta lãng du?
Sao bay còn muốn đánh thức sức cùng kiệt lực  
Để rồi lại tranh đấu với bóng tối mịt mù?

Không thể nâng đỡ bay bằng đống lửa đã tàn,
Những đốm sáng đã tắt... Muộn rồi, thôi kết trái.
Không thể chữa cho bay trái tim đã nứt rạn,
Những suy tư bệnh hoạn, kiệt sức và tái tê!
<1915>

Bùi Huy Bằng dịch (http://buihuybang.blogtiengviet.net/)
7 - 2012
(*)- Tên tác giả do người dịch thêm vào.

NGUYÊN TÁC tại:
http://www.sesenin.ru/book/361/

ДУМЫ
Есенин Сергей Александрович (*)
(Из цикла "Больные думы")

Думы печальные, думы глубокие,
Горькие думы, думы тяжелые,
Думы от счастия вечно далекие,
Спутники жизни моей невеселые!

Думы - родители звуков мучения,
Думы несчастные, думы холодные,
Думы - источники слез огорчения,
Вольные думы, думы свободные!

Что вы терзаете грудь истомленную,
Что заграждаете путь вы мне мой?
Что возбуждаете силу сломленную
Вновь на борьбу с непроглядною тьмой?

Не поддержать вам костра догоревшего,
Искры потухшие... Поздно, бесплодные.
Не исцелить сердца вам наболевшего,
Думы больные, без жизни, холодные!
<1915>
(*)- Tên tác giả do người dịch thêm vào.

DỊCH NGHĨA:

NHỮNG SUY TƯ
Êxênhin Xergây Alêkxanđrôvitr
(Trong tuyển tập "Những suy tư u hoài")

Những suy tư buồn thảm, những suy tư sâu xa,
Những suy tư đắng cay, những suy tư nặng nề,
Những suy tư được hạnh phúc mãi mãi xa vời,
Những bạn đồng hành của đời tôi chẳng được vui!

Những suy tư – cha sinh mẹ đẻ các âm thanh đầy đoạ,
Những suy tư bất hạnh, những suy tư lạnh giá,
Những suy tư – nguồn cội những giọt lệ sầu thảm,
Những suy tư dậy sóng, những suy tư tự do!

Sao bay xé nát lồng ngực đã kiệt sức,
Sao bay ngáng trở con đường của ta  đang đi?
Sao bay đánh thức nguồn lực đã tan nát
Để lại tranh đấu nữa với bóng tối mịt mù?

Không thể nâng đỡ bay bằng đống lửa đã tàn,
Những đốm lửa đã tắt... Muộn mất rồi, không kết trái.
Không  thể chữa lành cho bay trái tim đã quá yếu đau,
Những suy tư bệnh hoạn, thiếu sức sống, đã bị lạnh giá!
<1915>

Bùi Huy Bằng dịch
7 - 2012

Chưa có đánh giá nào
Trả lời