Người cầu nguyện trên đường đi chầm chậm,
Dưới bàn chân ngải cứu lẫn gốc cây.
Khua hai bên cái gậy gỗ cầm tay
Phát thành tiếng khi gậy cày rãnh đất.

Trên đồng cỏ những vó chân tất bật
Nơi nào đây rầm rập cả bầy đàn
Gọi chúng từ cao lớn một tháp chuông
Tiếng trầm bổng như là gang đang nói.

Những bà già rung những cây lê dại
Bím tóc dài con gái chấm gót chân
Từ trai phòng nhà thờ lớn bên trên
Các thầy tu nhìn theo khăn của họ.

Ở các cửa nhà thờ ghi dòng chữ:
“Làm yên lòng những kẻ đến với tôi”
Còn ở sân tiếng chó sủa quá trời
Như trong kho chúng đánh hơi thấy trộm.

Hoàng hôn liếm màu vàng mặt trời lặn,
Rừng thưa xa vẳng đến tiếng rì rào.
Trong bóng chiều của khóm liễu lao xao
Người cầu nguyện vẫn đi theo khuôn phép.


Nguồn: Tuyển tập thơ và trường ca nhỏ, Xécgây Êxênhin, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)